Těšit se můžete na zahraniční soubory ze Slovenska, Číny, Kypru, Alžírska, Srbska, Turecka, Portugalska a Francie.

Tuzemské soubory budou Markovička Postřelmov, Taneční folklorní soubor Senioři Šumperk, soubor ze Starého Poddvorova s Dětským folklorním souborem Kordulka, Cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky ze Šumperka, Rabussa, Kelt Grass Band a další.

Profily účinkujících budou průběžně doplňovány.


ČESKÉ SOUBORY

Taneční folklorní soubor Senioři Šumperk
Folklorní soubor Senioři vznikl v roce 1996 z milovníků folklorního umění Severní Hané. Jeho domovem je město Šumperk. V souboru pracuje 25 členů v taneční a hudební složce.Za dobu svého trvání soubor úspěšně vystoupil na mezinárodních folklorních festivalech v Rožnově pod Radhoštěm, Strážnici, Mikulově, Šumperku, na Veletrhu seniorů v Praze na Žofíně, byl účastníkem MFF v Litvě, Itálii, Řecku, Španělsku, Slovensku, Belgii, Chorvatsku  a Slovinsku. Hraje, tančí a zpívá všude tam, kde může přinášet lidem radost a potěšení z krásy lidového umění. Více na www.seniorisumperk.cz


Rabussa, Přerov
Přerovský soubor Rabussa patří již neodmyslitelně k šumperskému folklornímu festivalu. Rabussa je hudební skupina, která vznikla v roce 2001 v Přerově. Dva roky hrála skupina v tříčlenné sestavě. Během této doby byly položeny základy repertoáru. Od roku 2005 se kapela věnuje též tvorbě komponovaných pořadů, v nichž je propojena hudba s mluveným slovem, doplněným malovanými výjevy. Kapelu Rabussa jste již mohli slyšet na množství akcí na hradech, slavnostech, jarmarcích, vernisážích ad. V průběhu roku 2003 došlo díky snaze o zpestření zvuku, pódiové prezentace a repertoáru k rozšíření kapely o další dva členy. V současné době disponuje skupina Rabussa bohatým repertoárem složeným jednak z písní lidových a písní renesančních z různých koutů Evropy.


Folklorní soubor Studánka, Žďár nad Sázavou
Taneční soubor Studánka ze Žďáru nad Sázavou vznikl v roce 1985 jako studentský soubor. Věk nynějších tanečnic a tanečníků je 17 až 66 let. Spolupracuje s Horáckou muzikou. Protože Žďár leží na pomezí Českého a Moravského Horácka, najdete v repertoáru souboru tance z obou těchto oblastí.  Studánka vystupuje především ve Žďáře a jeho okolí. Pořádá zde výchovné koncerty pro školy, celovečerní představení pro veřejnost a na plesech. Soubor rovněž vystupuje i na  folklórních přehlídkách a festivalech. Taneční soubor Studánka  vystupoval také  v zahraničí, několikrát představil horácký folklór na Slovensku, v Polsku, v Belgii a ve Francii. 


Moravský folklorní soubor Ševčík, Ostrava
Moravský folklórní soubor Ševčík je jedním z nejstarších dosud fungujících kulturních těles v Severomoravském kraji. Byl založen v roce 1950. Souborem prošla řada vynikajících folkloristů a jeho věkové složení dodnes svědčí o zájmu o folklor mezi jak mezi mladší, tak i starší generací tanečníků. Soubor nabízí zázemí tanečníkům odrostlých především z ostravských dětských souborů a studentům, kteří si pro studium zvolili město Ostravu. Dnešní repertoár souboru tvoří především písně, tance a lidové zvyky z moravského Valašska. Za dobu své existence  se Moravský folklórní soubor Ševčík zúčastnil řady domácích i zahraničních akcí a festivalů (Strážnice, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Lomná, Francie, Dánsko, Belgie, Kanada, Japonsko, Polsko, Portugalsko, Itálie, Taiwan). MFS Ševčík v současnosti spolupracuje s cimbálovou muzikou Úsměv z Ostravy. Muzika také zpracovává folklórní materiál větší části Karpatského oblouku.


Dětský soubor Kordulka a Gajdošská muzika, Starý Poddvorov
Soubor vznikl v roce 1996 a navazuje na starodávné národopisné tradice obce. Soubor doprovází Gajdošská muzika, která hraje převážně repertoár lidových písní z oblasti území soutoku řek Moravy a Dyje, tak zvané Pjesničky od soutoku. Toto území dříve v rámci Rakousko-Uherska tvořilo se současným Podloužím jednotnou kulturní oblast – širší Podlouží. Patřily sem obce, kde bylo zastoupeno obyvatelstvo z jižní Moravy a slovenského Záhorí. Jsou to především písně z obcí Ranšpurk, Cahnov, Moravský Svatý Ján, Lanžhot, Stará Břeclav a Poštorná. Muzika převážně čerpá ze sbírek F. Bartoše, F. Sušila, K. Plicky, A. Frolky a L. Húsky. Primášem Gajdošské muziky je Matěj Kůrečka. Vedoucím souboru je Miroslava Hajdová.


ZAHRANIČNÍ SOUBORY

Čína
Výměnný kulturní soubor, okres Minhang, Šanghaj

Čínský Výměnný kulturní soubor, čítající 23 členů, do Šumperka přiletí až z daleké Šanghaje, z okresu Minhang. Pro vystoupení v Šumperku si čínští účinkující připravili taneční, hudební a také působivé bubenické vystoupení. Čínský soubor se ale nebude prezentovat jen hudbou a tancem, předvede také ukázky dalšího kulturního dědictví své země – háčkování, malířství, kaligrafii a výrobu vonných sáčků.

Slovensko
Ženská pěvecká skupina Harčarki z Pozdišovie

Ženská folklorní pěvecká skupina Harčarki z Pozdišovec vznikla v roce 2011. Za krátky čas má za sebou množství vystoupení hlavně na akcích folklorního caharakteru v blízkém i vzdálenějším okolí. Účinkovali ve Východnej na Myjave, nebo také na Janošíkovych dňoch v Terchovej. V zahraničí se představili divákům v programu Slovenský betlehém na Ukrajině, Medzinárodního folklórního festivalu v čínském městě Changshu a v roce 2016 na Dnech slovenské kultury v Chorvatské Rijece. Vo svém repertoáru má zpracované i pásmo o draní peří a pásmo o hrnčířství ad.

Folklorný súbor Jahodná z Košíc
FS Jahodná působí při Technickej univerzite v Košiciach od roku 1983. Členové souboru jsou vysokoškoláci, středoškoláci i pracující lidé. Vo své tvorbě soubor zpracovává do jevištní podoby folklór východního Slovenska, vychází z jeho autentických podob a přetavuje jejich do choreografie v scénickém zpracovaní. Ve svém repertoáru představuje i folklór ze západního Slovenska. Uměleckým vedoucím a choreografem je Ivan Zezulka.


Turecko
Folklorní soubor Gehem
Folklorní soubor Gehem čítá šest muzikantů a šestnáct ženských a 16 mužských tanečníků. Jejich vystoupení pokrývá rozličné druhy tanců z Turecka, ale rovněž představuje vířivé tance břišních tanečnic. Turečtí účinkující se již zúčastnili mnoha významných folklorních festivalů v Taiwanu, Číně, Španělsku, Francii, Itálii, Kanadě ad.


Kypr
Uprchlická folklorní skupina "I ADOULOTI" Shakalli
Folklórní skupina uprchlíků "I ADOULOTI" Shakalli vznikla v roce 1975 . Nápad na její založení patří tanečnímu učiteli a choreografovi Mikisovi Shakallisovi. Soubor vznikal ve velmi těžkých časech, hned v prvním roce po turecké invazi na Kypru, když se někteří mladí uprchlíci, zejména z okresu Kyrenia, znovu setkali ve svobodné části Kypru. Pak se rozhodli zůstat naživu a pěstovat památku své obsazené vlasti až do jejich návratu. Skupina dočasně sídlí v Nikósii. První dvě vystoupení skupiny proběhlav rámci snahy kyperského Červeného kříže o pokrytí potřeb uprchlíků ze severu ostrova. Jak rostl zájem o vystoupení, rozšiřovala se i členská základna. Pozvánky přicházely z celého světa, kde všichni řečtí/kyperští uprchlíci uprchli a zoufale potřebovali "okusit" domov. Během několika let byla skupina státem neformálně uznána jako "Velvyslanec našeho kulturního dědictví". K dnešnímu dni skupina zahrnuje více než 200 aktivních, nebo neaktivních členů (tanečníci, hudebníci a jiní umělci z oblasti lidového umění), kteří sdílejí stejnou vizi: udržet tradice a naději na návrat na domů.


Francie
Lous Cadetouns
Lous Cadetouns , což znamená „kadeti“ v Gascon je folklorní skupina tradičního tance na chůdách, který je typický pro regionu Landes ve Francii. Soubor byl založen v roce 1955 a zaměřuje se na sdílení tradic regionu Landes. Rozmanitá a dynamická prezentace zahrnuje tance s názvem „podlaha“: otevřené nebo zavřené Rondeaux, skotský, Kongo a čtverylky a také efektivní tance na chůdách. Lous Cadetouns se skládá z čistě amatérských umělců: 35 tanečníků, 27 "bahňáků", 7 hudebníků a 8 členů technické podpory. Nemají jiného cíle, než se podělit s těmi, kteří nemají to štěstí poznat mimořádné bohatství tradiční folklórní oblasti Landes. Proto se Lous Cadetouns zúčastnili od roku 1961 více než padesáti akcí v zahraničí ve 26 zemích, ale také v mnoha renomovaných francouzských festivalů.


Alžírsko
Association Culturelle Fen Bladi
Fen Bladi znamená "umění mé země" a jedná se o kulturní spolek z města Sidi Bel Abbes v severozápadním Alžírsku. Skupina má bohatý repertoár zahrnující veškeré tance všech regionů Alžírska s různými tradičními kostýmy. Spolek byl založen v roce 2004 panem Hichem Badim a za dobu své existence se zúčastnil řady národních i mezinárodních folklorních festivalů, mezi nimi například v Anglii, ve Spojených arabských emirátech, Moldavsku, Turecku a Rumunsku.